Medlem av
telekjeden logo

Løsninger på helsenett

nhn_logo

 

 

 

 

Eneri Telefoni AS er sertifisert forhandler for innovaphone® kommunikasjonsløsninger og telefonsystemer.

innovaphone® telefonsystem er gjennom flere år levert til legekontorer, tannlegekontorer, helseinstitusjoner og sykehus som lokalt plasserte løsninger. Ofte er de også integrert med sykesignalanlegg. Nå kan telefonsystemet leveres som skytjeneste.

Telefoni og sentralbord er tjenester som med fordel kan flyttes fra lokale bokser og ut i skyen der profesjonelle sørger for all teknisk drift.

Eneri Telefoni AS tilbyr telefonitjenesten «skyPBX»* for bruk i Helsenettet. «skyPBX» oppfyller og opprettholder viktige krav innen sikkerhet og etterspørsel, og kan leveres gjennom Helsenettet.

skyPBX

SkyPBX* er din nye telefonsentral plassert i skyen, og hvor telefonapparater, trådløse telefoner, PC softphone, PC sentralbord og mobil/nettbrett-apper er plassert lokalt i helsenettet.

Med skyPBX er du ikke bundet opp til én bestemt teleoperatør, men kan fritt velge og bytte operatør uten at telefonsystemet og dens tjenester endres.

Funksjonalitet

 • Én eller flere ringekøer med talemeldinger, ventemusikk og tastevalg.
 • Fritt antall agenter og forskjellige ringemønstre
 • Velkomstmeldinger og stengtmeldinger kan enkelt endres
 • Tilbakeringfunksjon med melding til telefon eller epost
 • Statistikk
 • Telefoner med høykvalitets lyd og funksjonsknapper
 • Partnertaster som viser opptatt/ledig og presence
 • PC-klienten myPBX gjør hverdagen enklere
 • Video og skjermdeling
 • Video bildeoverføring fra venterom eller porttelefon
 • Konferanse
 • Mobilintegrasjon
 • Integrasjonsmuligheter

 

*) skyPBX er produktnavnet for telefonitjeneste levert i skyen, basert på innovaphone-teknologi og med innovaphone-importør Vcom as som godkjent tredjepartsleverandør og ansvarlig overfor Norsk Helsenett.


Du kan lese mer her:  https://nhn.no/annet/innovaphone-skypbx-vcom-as/