IP PBX - Voip kommunikasjonssystem

Innovaphone IP-PBX eller skyPBX er et kraftfullt og sofistikert VoIP telefonsystem for bedrifter og organisasjoner. I tillegg til alle de telefonfunksjonene man forventer av et moderne telefonsystem, har innovaphone PBX også en perfekt integrert system for Unified Communication (samordnet kommunikasjon).

Det komplette innovaphone-systemet inkludert både telefonsentral og Unified Communication, kan valgfritt kjøres som skytjeneste, på innovaphone’s egne Voip gatewayer, eller som virtuell maskin i et vmware miljø. Alle komponentene i gatewayene er utviklet i Tyskland og alle kritiske komponenter er produsert i Europa.

Valgfri terminal: Mobil, fasttelefon, App, PC, dect, wlan...

Med innovaphone PBX står du fritt til å velge den kombinasjonen av endeterminaler som passer deg best, enten det er innovaphone-telefoner eller 3.parts telefoner. Lyden sendes til ønsket terminal, mens telefontjenestene og Unified Communication-tjenestene produseres av innovaphone-systemet.

En logisk bruker i innovaphone kan ha fritt antall terminaler som alle er knyttet til samme nummer.

Når du er opptatt på én terminal, er du i systemet registrert som opptatt. Et anrop kan sendes samtidig til alle terminalene, eller med tidsforsinkelse. Om du ikke svarer på mobilen, kan samtalen gå tilbake til sentralbord. Mobiltelefonen kan være medlem i ringegrupper sammen med andre fasttelefoner i bedriften. Mobilintegrasjonen kan være tidsstyrt, eksempel kun i arbeidstid, eller slås av/på fra fasttelefon, mobil, app eller PC.

Styring av samtaler, funksjonstaster og Unified Communication-funksjoner, kan du gjøre fra enhver enhet med dataforbindelse til innovaphone PBX. Det kan være ip-telefon, PC eller app på nettbrett eller mobil. 

Les mer om mobilintegrasjon, innovaphone dect og Wlan-telefoner, samt Unified Communication-løsningene.

Telefoner med prisvinnende design

Et bredt utvalg IP-telefoner er tilgjengelig. Fra designtelefoner, tradisjonelle modeller og robuste utendørs-telefoner eller softphones for PC, nettbrett eller smart-mobil. Alle telefonene oppfyller kravene til bedriftsamrkedet og har et bredt spekter med funksjoner. innovaphone-telefoner er også et riktig valg for sentralbord, call-sentere eller andre brukere med spesielle behov til tilpassing av funksjonalitet. Se webshop eller les mer om innovaphone-telefonene.

Integrasjon med den analoge verden

Analog-adaptere benyttes for å integrere analoge enheter som telefon, fax, porttelefon eller lignende til den nye VoIP-verden og innovaphone PBX. Det betyr at eksisterende analogt utstyr og analog kabling kan benyttes. T.38 som er en protokoll for overføring av fax over ip, støttes av alle innovaphone-adaptere.

Vi har også adaptere for å koble analoge lydsystemer som høyttaler og mikrofoner til VoIP.

Unified Communication - smart og fleksibel myPBX

myPBX er innovaphone’s komplette Unified Communication-løsning (samordnet kommunikasjon), som kan aktiveres med lisenser for de brukerne som skal ha denne funksjonaliteten. Disse tjenestene gir stor merverdi og øket effektivitet for brukerne. I nye anlegg ligger det en tre måneders gratis testlisens for uttesting av disse funksjonene.myPBX gir også  integrasjon med Microsoft Office.

myPBX gir full styring av telefonsamtalene, uavhengig av type telefon, presence (visning av tilstedeværelse), videotelefoni, chat (lyn-meldinger), skjermdeling, telefonkonferanse og flere andre funksjoner. Med presence, ser du opptatt/ledig-status på dine kollegaer. Både status fra telefonsamtaler, mobilsamtaler, kalender og presence-statuser som lunch, møte, ikke tilgjengelig m.v.

Andre applikasjoner gjør hverdagen enklere

Forskjellige andre innovaphone-applikasjoner og egenutviklede applikasjoner kan enkelt implementeres takket være innovaphone’s åpne og standardiserte grensesnitt.

Telefonkatalog for Norge er en skytjeneste som enhver innovaphone-bruker kan tilknyttes. Den gir oppslag på navn både på innkommende anrop, og på utgående anrop til og med før du har løftet røret og aktivert samtalen. Tjenesten fungerer både fra innovaphone ip-telefoner, fra myPBX og fra Operator sentralbordet.

Katalogoppslag mot egen kundedatabase, realiseres med MetaDirectory. På samme måte som for Telefonkatalog for Norge, vises navn og annen info fra kundedatabase ved innkommende og utgående anrop. Fungerer både fra telefon, myPBX og Operator.

Operator er sentralbrodapplikasjonen, egnet for mellomstore og store bedrifter. Enkel og intuitiv betjening av samtaler, enten med klikk-og-dra, grafiske symboler eller hurtigtaster på tastaturet. Full oversikt over alle brukere med status både fra telefonsystemet, mobil og kalender. Flere operatører kan betjene samme køer, og man kan fritt velge plassering og terminal for overføring av talen. Det betyr at man kan bruke valgfri telefon, softphone og mobiltelefon sammen med Operator-programmet. Operator har norsk spåkdrakt.

For mindre bedrifter vil myPBX eller telefon med ekstra tastemodul være en optimal løsning.

Kø-monitor er hjelpemiddelet for agenter og ansvarlig for et inngående call-senter som ordreavdeling, supportavdeling el.l. Med dette programmet har du et verktøy for å heve kvaliteten på ditt call-senter. Call-senteret er et viktig ansikt ut mot dine kunder, og en beskjeden investering i høyere kvalitet på dette, gir rask pay-back.  Agentene kan melde seg inn/ut, ser antall innlogget, antall samtaler i kø, ventetid osv. Ansvarlig for call-senteret ser ventetider og andre kritiske parametre i sann tid. Overskridelser av grenseverdier gir automatisk alarm.

Sanntids-monitor vises i web-leser og gir full oversikt over trafikken i call-senteret. Den viser 10-på-topp liste sortert på agnet, antall samtaler, ringetid el.l.

Reporting er statistikkprogrammet som gir deg ønskede rapporter over telefontrafaikken på individ, gruppe, kø eller total-nivå. Velg ønsket rapport og rapporteringsintervall. Gjør oppslag on-line, eller motta rapportene på e-post.

Fax-server for å motta fax til e-post og sende ut fax fra e-post.

Lydlogg – Recording kan du lese mer om her eller se webshop.

Spesialutviklinger tilpasset kundens behov er mulig takket være innovaphone’s åpne grensesnitt.

Innovaphone Voip gateway - en helt spesiell boks

For de fleste brukere, som vil ha en kompakt, miljøvennlig og særdeles driftssikker lokal løsning uten avhengighet til PC eller servere med 3.parts lunefulle operativsystemer, er innovaphone VoIP gatewayer det optimale valget.

innovaphone VoIP gatewayen utgjør hardware-plattformen for både telefonsystemet og Unified Communication-systemet. Det er forskjellige varianter tilgjengelig, avhengig av antall samtidige bylinjer og prosessorkraft. Hele systemet er ferdig installert på gatewayen, og ønskede tjenester aktiveres med lisenser for det antall brukere som er nødvendig. Det betyr at enhver bruker, om det er en liten bedrift med under 10 brukere, eller en stor bedrift med flere tusen brukere, har tilgang til samme avanserte tjenester.

Høydepunkter i Innovaphone

Alt inkludert i én boks (eller i skyPBX). innovaphone-gatewayen inneholder hardware og software for et komplett telefonsystem med Unified Communication-løsning og tilleggsapplikasjoner. Både Sip-bylinje og ISDN-bylinjer kan tilkobles denne samme gatewayen i tillegg. All funksjonaliteten er innebygd i boksen og aktiveres i ønsket antall med lisenser. Dette gir en kostnadseffektiv og fleksibel løsning for både små og store bedrifter.

Skalerbarhet. Systemet skaleres opp med lisenser. Dersom man i fremtiden får behov for flere linjer eller mer prosessorkraft, kan flere bokser stackes og fungerer som en samlet ressurs. Eventuelt kan de kombineres med tilleggskapasitet fra innovaphone skytjenester. Lisenser og konfiigurasjon kan enkelt flyttes fra en boks til en annen.

Fleksibilitet og integrasjon. Støtte av standarder og åpne løsninger gjør det mulig å kombinere utstyr fra flere leverandører og lage egne integrasjoner. Dette gir trygghet for fleksibilitet for bruker.

Fler-lokasjons løsning. Bedrifter som er lokalisert på flere lokasjoner kan benytte master-slave-funksjonaliteten i innovaphone. Det betyr at alt administreres fra sentral enhet, men avdelingskontorer kan ha lokale slaver som jobber sammen med master og henter både lisenser og konfigurasjon herfra. Dersom bredbåndsforbindelsen til master faller ned, fortsetter slavene som selvstendige enheter. Interne anrop vil da også kunne rutes ut over telenettet som backup.

Sikker løsning. Ekstremt driftssikker design uten bevegelige slitedeler som vifte og disker. Høy datasikkerhet, da systemet ikke kjører på Windows eller annen 3.part operativsystem. Støtte for kryptering både i administrasjon, signalering og tale.

Innovaphone-plattformen

Innovaphone-systemet tilbys både som skytjeneste og som lokal tjeneste på egen hardware. innovaphone’s eget operativsystem lastes direkte opp på alle innovaphone’s gatewayer eller på virtuell maskin i et vmware miljø. Gatewayens prosessorkraft avgjør antall samtidige kanaler mot bylinje og antall brukere. Noen av gatewayene har også et ekstra prosessorsett som benyttes for applikasjonsplattform for tilleggsapplikasjoner. Denne applikasjonsplattformen kjører på Linux og er også åpen for egenutviklete applikasjoner.

Alle boksene kan kombineres for å øke systemets totale kapasitet. Lokale installasjoner kan også kjøres i kombinasjon med f.eks applikasjonsserver i skyen.

Følgende tabell viser kapasitetene på de forskjellige plattformene:

 

IP38

IP311

IP411

IP811

IP0011

IP3011

IP6010

IP1130

IPVA (VMware)

Skytjeneste

PBX (antal brukere)*5065651700170017001700Ja**Ja**
ApplikasjonsserverJaJaJaJaJaJaJaJa
Konferansebro10306030Ja**
SIP bylinjer812512512520020090200Ja**Ja**
ISDN BRI by/So-linjer2×25×22×2
ISDN PRI bylinjer1×302×301×30
Analoge bylinjer84
Analoge internlinjer/fax22

*) anbefalt antall ved normale forhold. Økes og reduseres avhenger av krypteringsgrad og fordeling av tjenester på flere gatewayer.

**) begrenset kun av aktuell server-kapasitet og kapasitet på bredbåndslinje.

IP1130 benyttes ofte i kombinasjon med IPVA eller andre bokser for å gi øket PRI-kapasitet eller konferansekapasitet. Konferansebroen dekker både tale-konferanser og skjermdelings-konferanser.