Trådløse terminaler

Mobiltelefonen / smarttelefon

Dette er en enkel løsning og rimelig dersom mobiltelefonene allerede er anskaffet.

Mobil-app gir den beste funksjonaliteten. Du får med deg tale og ip-telefonens tilleggstjenester med funksjonsknapper, favoritter og presence ut til smart-mobil eller nettbrett. WiFi eller mobildata overfører signalene. Her gjelder de samme forbeholdene som nevnt under Wlan-telefon når det gjelder infrastruktur og sikkerhet.

Vanlig GSM mobiltelefon har en dekning avhengig av operatørens mobilnett. Mobiltelefonen og dens mobilnummer er assosiert med en bruker på innovaphone-systemet. Interne og eksterne anrop gjennom innovaphone-systemet vil derfor sendes videre til mobilen, men innovaphone-systemet er avhengig av mobilnettet for å nå mobiltelefonen. Mobilen kan fortsatt ringe ut direkte fra sitt mobilnummer, og avhengig av operatør og app på mobilen, vil innovaphone fange opp denne informasjonen og vise korrekt opptatt/ledig-status.

DECT

En etablert teknologi med meget høy oppetid og stabilitet. Du må selv sette opp dine egne dect basestasjoner (radio-antenner) som dekker ønsket område. Dect-håndsettene registrerer seg via basestasjonene direkte på innovaphone-systemet. Startinvesteringen i baser og håndsett er større, men driftskostnadene tilnærmet null. Fordi dect-standarden ble etablert før presence med videre ble vanlig, er det svært begrenset hvilken funksjonalitet du har ute på håndsettene ut over tale, samtalehåndtering og telefonbok.

Basestasjonene kobles direkte på det lokale datanettet. Dersom PoE (power over Ethernet) støttes, er det ikke behov for lokale strømforsyninger. Det leveres to typer basestasjoner; IP1202 for innendørs bruk, og IP1202e for utendørs bruk. IP1202e kan suppleres med forskjellige retningsstyrte antenner. Flere basestasjoner kan settes opp for å dekke et større område. Basestasjonene sender ut to radiosignaler, ett for kommunikasjon basene imellom, slik at de kan overføre samtaler seg imellom, og ett signal ut til telefonene. Betongvegger og stålkonstruksjoner begrenser rekkevidden på signalene, så selv om signalene rekker inntil 30 meter i kontorlandskap og 300 meter utendørs, kan den aktuelle rekkevidden være mye kortere. En trenet installatør kan gjøre målinger og sette opp en god dekning. Feilplasserte baser og for tett med baser vil lage mye radiostøy og  begrense rekkevidden.

Hver base kan håndtere fritt antall håndsett, men maksimalt 8 samtidige samtaler pr base. For å øke kapasiteten, øker man antall baser.  Effekten fra basestasjonen mot telefonen tilpasses dynamisk til avstand og radioforhold slik at strålingen holdes på et minimum både fra sender og fra telefon.

Sari-sertifikat er et unikt sertifikat som gjelder pr system. En bedrift med flere lokasjoner knyttes til samme Sari-sertifikat, slik at håndsett kan medbringes mellom lokasjonene og automatisk logge seg på egen bruker uavhengig av lokasjon.

Du kan velge mellom forskjellige håndsett og mye tilbehør som beltefeste, skinnveske, øreplugg (3 mm uttak) og multi-ladere. Av håndsett finnes følgende typer:

 • IP64 Driftssikker og rimelig telefon med farge-display.
 • IP65 Stort fargedisplay, Bluetooth og vibrasjon.
 • d81 Robust, støtsikker telefon med fargeskjerm. (Ascom-brand)
 • d81Ex Godkjent for eksplosjonsfarlig område, ellers lik d81

WLAN

Wlan har tatt med seg hele datateknologien og alle dens muligheter for presence og annen ekstra funksjonalitet helt ut til håndsettene. Også her registrerer håndsettene seg direkte på innovaphone-systemet. Håndsettene benytter samme aksesspunkter (radio-antenner) som det trådløse datanettet som mange allerede har installert. Så selv om håndsettene er dyrere enn dect-håndsett, blir ofte tilleggsinvesteringen lav så lenge aksesspunktene allerede er på plass. Det er imidlertid tre forhold man må være oppmerksom på:

 • Mange rimelige aksesspunkter er designet for bærbare datamaskiner som befinner seg i ro, og dermed signalerer kun mot ett aksesspunkt av gangen.. En trådløs telefon er ofte på vandring. Samtalen skal derfor hoppe fra ett aksesspunkt til et annet uten brudd i samtalen. Dersom managementet for aksesspunktene ikke er laget for dette, vil brudd i samtalen oppleves.
 • Batteriforbruket er mye høyere på en Wlan-telefon enn på en dect-telefon. For å kompensere for dette er det etablert forskjellige strømsparings-teknikker. For at disse skal fungere tilfredsstillende, må de også være støttet av aksesspunktet. Hyppigge hopp mellom aksesspunkt vil også bruke ekstra strøm.
 • Wlan-telefonen kan også logge seg på innovphone-systemet fra utsiden av bedriften, over Internett. Forutsetningen for at dette skal kunne gjøres, er det er åpnet for dette i innovaphone og i brannmuren. Dette medfører selvsagt også en sikkerhetsrisiko som det må tas høyde for av kyndig personell.l

Et godt fungerende Wlan-system forutsetter aksesspunkter (antenner) med et management-system som kan håndtere «hand-over». Dvs at de kan overføre en pågående samtale fra ett aksesspunkt til et annet uten samtalebrudd.

IP62 er et brukervennlig håndsett med stor batterikapasitet som kan benyttes mot mange forkjellige nettverk og VoIP-systemer i tillegg til innovaphone

 • Fargeskjerm
 • Batteri: 15 timers taletid eller 100 timers standby når skjermsparer er aktivert.
 • Wlan-nett: 802.11 a/b/g/n
 • SIP og H323, codec: G.711, G.729 (komprimert tale) og G.722 (bredbånds-codec med hi-fi-kvalitet)
 • For tilbehør, kan samme tilbehør benyttes som for IP63