UC - Samordnet kommunikasjon

UC, eller samordnet kommunikasjon, er å gjøre de forskjellige kommunikasjonsformene tilgjengelig i én løsning. Dette være seg tale, lynmeldinger (chat), video, skjermdeling, talepost, e-post, tilstedeværelses-status (presence), telefonkonferanse, videokonferanse, skjermdelingskonferanse, adressebok, fax-server m.v.

myPBX er navnet på UC-løsningen fra innovaphone. I motsetning til andre løsninger i markedet, krever ikke myPBX investering i egne servere. Det hele kjøres på innovaphone-sentralen. Fordi tjenesten produseres på innovaphone-systemet, er det tilgjengelig fra mange forskjellige enheter som ip-telefon, PC, nettbrett og smart-mobil. Som web-klient kan den også brukes uavhengig av om operativsystemet på datamaskinen er Windows, iOS, Linux eller annet.

myPBX gjør det enkelt å ta i bruk et avansert system. Det er intuitivt å bruke med forståelige ikoner og favoritter hvor du samler kontaktene du bruker mest.

video, conference, call

Samtale

Velg endeterminal fra nedtrekksmeny i myPBX. Fordi innovaphone tillater deg å ha forskjellige endeterminaler, velger du hvilken du vil benytte her og nå. Det kan være ip-telefon på jobb eller hjemme, soft-phone, mobiltelefon, dect-telefon m.v. Se presentasjon av myPBX-app eller last ned på Google Play eller iTunes AppStore.

Telefonbok er tilgjengelig fra myPBX. Dette kan være andre brukere på innovaphone, egne favoritter, ekstern telefonbok (eks importert fra kundesystem), eller Outlook adresseboken. Presence opptatt/ledig-status vises på de kontaktene du har slik informasjon om. Sette opp samtalen rett fra telefonboken.

Samtalehåndtering gjøres i myPBX, uavhengig av type endeterminal du benytter. Her kan du overføre samtalen til andre, sette på vent, parkere, plukke opp  samtaler mv.

Konferanse settes også opp fra myPBX. Det være seg telefonkonferanser, videokonferanser og skjemdelingskonferanser.

Video er også tilgjengelig i myPBX, i Windows-versjon og webRTC. Både to-parts og tre-parts videosamtaler uten bruk av egen videoserver. For mer enn tre-parts videokonferanse, benyttes konferansebroen i innovaphone-PBX. Systemet switcher automatisk videobildet over til den som snakker.

Presence - Tilstedeværelse

Presence brukes for å informere om tilstedeværelsesstatus som opptatt, ledig, i møte, til lunsj, fraværende osv. Denne informasjonen utveksles mellom brukere og systemer som støtter presence-standarden. Du setter enkelt egen presence fra myPBX eller Microsoft Office, og ser andres presence både i myPBX, på telefonen og i Office. Opptatt/ledig status på mobil kan også vises.

video conference, online, home office
chat, multiple, icon

Chat - Lynmeldinger

Ofte er en chat-melding mer hensiktsmessig å benytte enn e-post eller tale. Dersom du skal gi en kort beskjed og du ser at presencestatusen viser opptatt, kan en chat-melding være et godt valg. Med myPBX sender du enkelt chat-meldinger. Du kan også invitere flere inn i chat-dialogen.

Skjermdeling

Et bilde sier mer enn tusen ord. Det å enkelt kunne vise din samtalepartner skjermbildet fra egen PC gjør arbeidsdagen enklere og mer effektiv. Ingen programvare eller plugins er nødvendig.

Velg mellom å vise hele skjermen, eller enkelt-vindu, og hvelg hvilken av skjermene du vil dele (dersom du har flere).

Er det flere som trenger å følge med, inviter dem med i telefonkonferanse og skjermdelingskonferanse.

Den som deler skjermen kan også velge å gi kontrollen til den/en av de som ser på slik at vedkommende lettere kan vise hva som menes. En av deltakerne kan også sende en forespørsel til møteholderen om å få tilgang til å kontrollere skjermen.

computer, video conference, communication